Byggrelaterat

 

Byggbranschen är en mycket stor sektor i Sverige, och de flesta kommer i kontakt med denna flera gånger under sitt liv. Så var kan vi börja när denna näring ska beskrivas? Till att börja med kan vi säga att byggsektorn innehåller flera segment, allt ifrån nybyggnation och ombyggnad till renovering. Dessutom tillkommer nischer som miljöcertifiering av befintliga byggnader. Redan här kan vi se att det gömmer sig betydligt fler aktiviteter under beteckningen bygg än vad de flesta människor tror. Låt oss se närmare på det här spännande affärsområdet.

Byggbranschen – absolut nödvändig för ett land som Sverige

Sverige har av tradition länge haft oerhört duktiga byggaktörer på marknaden, och om du tänker efter har och är detta mycket viktigt för ett land som Sverige. Dels har vi haft nytta av skickliga byggherrar för vår direkta överlevnad. Tänk dig vårt land utan ordentliga bostäder! En total katastrof bland annat på grund av vårt kärva klimat. Dels har Sverige länge varit en framstående industrination och vi tror att de flesta håller med om att detta inte hade varit möjligt utan en stor portion hjälp från byggsektorn.

Byggsektorn i dag

Nu vet vi alltså vad byggbranschen har betytt historiskt för vårt land. Men hur ser det ut i dag? Vad sysslar byggföretagen med i det moderna Sverige? Som nämnts ovan utgörs verksamheten till stor del av nybyggnation (till detta kommer, som antytts ovan, ombyggnation och renovering). Det behövs nya bostäder och industrilokaler hela tiden. Önskemålen från kunderna varierar ständigt, och detta har inneburit att byggbranschen har utvecklats till en mycket flexibel näring som med relativt kort varsel kan ställa om från en byggstil till en annan, till exempel. I vårt moderna land, som på senare tid influerats av andra kulturer och byggstilar, måste byggföretagen vara beredda på att tillgodose kundens önskemål så långt det bara går och detta 1200px-goldengatebridge-001kanske inte är det enklaste alla gånger. Men dessa företag klarar av detta först och främst för att de måste! Konkurrensen är stenhård och de företag som inte håller måttet försvinner snabbt från marknaden.

Slutord

Sverige som modern industrination är helt beroende av skickliga byggaktörer. Nästa gång du åker förbi en byggarbetsplats, skänk en tanke till de byggarbetare och byggingenjörer som jobbar stenhårt för att vårt samhälle ska utvecklas i en för alla önskvärd riktning. Utan byggsektorn stannar Sverige.

Leave a Comment

mts_howto