Byggnadsingenjör – utbildning och yrke

Som byggnadsingenjör skapar du vägar, hus, anläggningar och andra typer av byggnader och allmänna ytor som kan existera i hundratals, ja kanske tusentals år. Man skulle kunna säga att du skapar samhället och den värld som de flesta rör sig i under hela sina liv. Det är ett stort ansvarsområde som berör alla i samhället och som alltid behöver ny arbetskraft.

 

Är du en sådan person som tänker på helheten? Som ser behoven före andra? Byggnadsingenjörer bör kunna tänka utifrån helhetsperspektiv och fundera ut lösningar på situationer innan de uppstått. De ska kunna skapa på ett sådant sätt att byggnaderna är säkra och funktionella.

Utbilda sig till byggnadsingenjör

När du skaffar en utbildning för att bli byggnadsingenjör får du en bred utbildning med ovanligt många möjliga arbetsområden. Enkelt förklarat ska man som byggnadsingenjör klara att planera byggarbeten utifrån ett hållbart och logiskt tänkande. Man ska också kunna förutse möjliga problem och arbeta runt dessa. Förenklat kan man säga att en arkitekt är den som ritar ritningarna och en byggingenjör är den som sedan ska förverkliga dessa. Det finns dock flera likheter mellan yrkena.

 

Utbildningen kan göras både på högskola och universitet, men även på yrkeshögskola. Hur lång utbildningen blir beror på vilken nivå av ingenjör du vill bli. En civilingenjör tar fem år att bli färdigutbildad, medan en högskoleingenjör endast tar tre år. Det är alltid goda framtidsutsikter för byggingenjörer eftersom de räknas ha arbete även under en lågkonjunktur med litet eller inget byggande.

Arbeta som byggnadsingenjör

En byggnadsingenjör ska inte bara kunna planera byggarbeten utan även genomföra och underhålla byggen. Det är också byggnadsingenjören som ser till att alla lagar och regler under byggnationen följs. Reglerna kan gälla allt från hur stort ett kök måste vara till hur man handikappanpassar ett hus.

 

När man arbetar som byggnadsingenjör arbetar man nära många olika typer av arbetsgrupper. Just nu råder det brist på arbetskraft i byggbranschen så för dig med utbildning och erfarenhet är det lika med garanterat arbete. En annan viktig poäng att göra är vikten av att få in fler kvinnor i byggbranschen. Eftersom det i många hundra år varit uteslutande män som skapat de byggen vi omger oss med, är det dags att vi även på bred front får in kvinnors perspektiv i byggbranschen.

 

Ett yrke som aldrig går ur tiden

Byggnadsingenjör är ett yrke som kommer att finnas så länge mänskligheten finns kvar. Allt från pyramiderna i Egypten till framtidens smarta hem är byggnader som skapats av byggnadsingenjörer och arkitekter. Så oavsett om du vill arbeta med köpcentrum, lagerhallar, motorvägar eller operahus – kan du vara säker på att yrket som byggnadsingenjör aldrig går ur tiden.

Leave a Comment

mts_howto