Radonmätning i ditt hus

 

Inledning

Radon är ett gasformigt kemiskt grundämne som också tillhör gruppen ädelgaser. Det sistnämnda innebär att ämnet reagerar kemiskt mycket dåligt eller inte alls med andra ämnen, dvs det är stabilt. Ok, då har vi talat om kemiska egenskaper. Radon är dock inte stabilt när det gäller radioaktivt sönderfall (atomkärnan faller sönder), vilket innebär att potentiellt farlig strålning kan komma från grundämnet. De flesta större byggföretag sysslar därför med någon form av mätning av radonnivåerna i byggnationer, och det finns också mindre företag som specialiserar sig på radonmätning.

Varför mäta radonhalten i ditt hus?

1200px-geiger_counterSom nämndes ovan är radon radioaktivt och kan därför eventuellt vara farligt i vissa fall. Partiklarna som alstras vid radioaktivt sönderfall har en ganska hög hastighet och energi, och kan därför orsaka skador på ditt DNA inne i kroppscellerna. Skador på DNA kan i sin tur, som de flesta vet, orsaka cancer. Att mäta radonhalten i sitt hus kan därför betraktas som en mycket god investering, speciellt om det finns barn i familjen då dessa är känsligare. Tilläggas bör att det inte känns om radon finns närvarande. Mätning av halten av detta ämne, till exempel i din källare, måste därför utföras av en utbildad tekniker.

När bör du fundera på att mäta radonhalten?

Tumregeln är: Så fort ditt hus genomgår någon form av förändring bör radonhalten mätas. Det kan röra sig om nybyggnation, ombyggnad, köp av nytt hus, ändring av befintlig ventilation, med mera. Det viktiga är att du utför den här mätningen så fort som möjligt efter att förändringen ägt rum. Det är mycket bättre att mäta en gång för mycket än en gång för lite!

Bör du oroa dig?

Det finns mycket att oroa sig för här i livet, och medan en för hög radonhalt kan vara skadligt på sikt finns det ingen anledning till att gå omkring och oroa sig för detta. Långt ifrån alla hus har förhöjda radonhalter och i stället för att bekymra dig för om just ditt hus är drabbat är det bättre att beställa en mätning!

Slutord

Om du går och funderar på det här med radon och hälsa tycker vi absolut att du ska boka en tid för mätning. Själva mätningen kommer inte att påverka ditt hus på något sätt, och du kommer att få ett svar relativt snabbt.

Leave a Comment

mts_howto