Anlita en byggarbetare

De flesta som bor i hus och ansvarar för underhåll och förbättringar av fastigheten behöver förr eller senare anlita en byggarbetare. Det kan vara väldigt svårt att som lekman upphandla byggtjänster eftersom man kanske inte riktigt vet man behöver. Såväl kostnaderna som kvalitén på det utförda arbetet kan variera mycket kraftigt. Många väljer att köpa in svarta byggtjänster vilket innebär att byggaren inte betalar skatt. Svartjobb kan innebära många problem för dig som fastighetsägare, särskilt om jobbet inte utförts på ett riktigt sätt. Man kan heller inte tillgodogöra sig utgifter för svartjobb när man gör avdrag vid beräkning av vinstskatt, i samband med en försäljning av en fastighet.

Beständigheten är lika viktig som priset

Det är viktigt att tänka på att det som ser dyrt ut kanske kommer att hålla mycket längre än som det som tycks ha ett lågt pris. När man bedömer kostnader ska man alltså se till vad som är en bra byggtjänst, på sikt. Det spelar ingen roll om priser på t.ex. en putsning av en fasad ser lågt ut ifall du måste göra om det efter fem år istället för 50. Polacker utstationerade i Sverige som byggarbetare är ofta billiga och kan mycket väl vara väldigt duktiga. För att försäkra dig om att företag eller enskilda hantverkare håller bra kvalitet bör du försöka kolla om tidigare arbetsgivare är nöjda. Det kan vara svårare när det gäller utländsk arbetskraft.

Tydlighet är A och O

Försök att skapa dig en så detaljerad bild som möjligt av vad det är du vill få gjort och låt representanter för flera firmor göra ett hembesök, ofta kommer de att ha åsikter om vad projektet ska omfatta. Gör sedan en samlad bedömning utifrån vilka moment de olika firmorna vill göra och till vilket pris. Om det handlar om ett större projekt är det väldigt viktigt att det finns en projektansvarig som du känner förtroende för och kan kommunicera med. Annars finns det stor risk för missförstånd. Ett tydligt kontrakt bör också upprättas. Ofta kan en offert fungera som ett bindande avtal och innehålla specificerade villkor för betalning och tid för genomförandet av arbetet.

Leave a Comment

mts_howto